The General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, gaat over het veilig bewaren van data die betrekking heeft op persoonsgegevens. De wet is er gekomen voor de bescherming van privégegevens. Onder privégegevens verstaan we alle data die kan gelinkt worden aan een individu, zoals bijvoorbeeld bankkaartgevens, paswoorden, financiële gegevens, medische en sociale gegevens. Met deze nieuwe wetgeving wil de EU in de eerste plaats de burgers terug meer controle geven over hun persoonlijke data. Het is dus zaak dat uw infrastructuur dusdanig is opgebouwd dat het lekken of verliezen van data (wat ook gezien wordt als een datalek) voorkomen wordt. U moet aan kunnen tonen dat u er alles aan gedaan heeft om dataverlies te voorkomen binnen redelijke grenzen.
Mijn leverancier is groot/bekend/marktleider en dus mag ik toch aannemen dat het goed geregeld is?

GDPR in het kort:

 • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
 • Maatregelen tegen hackers, dataverlies en datalekken
 • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
 • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
 • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
 • Verhoogde security maatregelingen zijn nodig
 • Datalek moet u kunnen melden binnen 72 uur
 • De Nationale Autoriteiten kunnen boetes toepassen
 • In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld  worden

Voor wie geldt GDPR?

Die geld voor alle bedrijven die:

 • Gevestigd zijn in de EU
 • Gevestigd buiten de EU, maar goederen en/of diensten leveren aan EU burgers
 • Persoonlijke gegevens verzamelen en/of het gedrag monitoren van EU burgers

Aannames, privacy en security

Aannames, daar is wat mee.
Mocht u aansprakelijk gesteld worden voor dataverlies dan bied het verweer "Mijn leverancier is groot/bekend/marktleider en dus mag ik toch aannemen dat het goed geregeld is" weinig bescherming. Sterker nog, het wordt een heel kort verhaal. Helaas wordt er veel aangenomen in ICT. We nemen aan dat beheerders ter goeder trouw zijn, al weten veel cloudproviders zelf niet wie er allemaal bij kan. We nemen aan dat het netwerk beveiligd is, want wij hebben een goede ICT-leverancier. We nemen aan dat het encryptie standaard aan staat terwijl het standaard uit staat.

Het probleem is natuurlijk dat beveiliging belemmerend kan werken en u waarschijnlijk niet kan oordelen of het veilig is. Maar het blindelings geloven van een leverancier zonder door te vragen is niet de goede weg. Zij zeiden dat is een slecht verweer. En om die reden hebben wij onze manier van werken gewoon online gezet. Het zou immers geen geheim moeten zijn hoe wij ons werk goed doen. U kunt het helemaal nalezen op https://www.tuxis.nl/policies

Ook u bewaard persoonlijke data

Waarschijnlijk verzamelt u op dit moment al data. Denk aan formulieren op uw website, inschrijvingen van bezoekers voor een evenement of een webwinkel die adresgegevens bewaard. Maar ook uw e-mail kan persoonlijke data bevatten. Bestanden evenals uw boekhouding bevatten vaak persoonlijke data. Uw adresboek op uw mobiele telefoon valt zelfs onder deze wetgeving.
Het is dus zaak dat ALLE communicatie versleuteld is en data veilig bewaard wordt. Er vanuitgaan dat alle data waardevol is.

Wat wij al jaren doen: “Privacy by design”

De GDPR-wetgeving benadrukt het feit dat de architectuur en het ontwerp van informatiesystemen invulling moeten geven aan het begrip “privacy by design”. Dit betekent dat niet alleen de beveiliging en privacy van informatie maar ook de beheersprocessen en –procedures vanuit dit perspectief ontworpen moeten zijn. Daarmee zal het een serieuze invloed hebben op iedere fase van de levenscyclus van informatiesystemen die privacygevoelige informatie bevatten. Dit is ook meteen één van de grootste problemen waar organisaties mee worstelen. Hun informatie-infrastructuur is over het algemeen ontworpen en ingericht zonder dat hiermee rekening is gehouden.

Het is nooit te laat om uw "design" samen met ons door te lopen. Dan kunnen we samen kijken waar wij knelpunten zien en het anders zouden doen.

De verschillende partijen in GDPR


 1. Betrokkene

Die is eigenaar van de data. Het zijn de persoonsgegevens van de betrokkene die beschermd moeten worden.

 1. Verantwoordelijke
Diegen die besluit de data te vergaren en op te slaan.

 1. Verwerker
Diegene die mogelijk toegang tot de data kan hebben of de data opslaat. Dat is onze rol voor onze klanten.

Private cloud?


Wellicht begrijpt u waarom wij altijd voorstander waren van een private cloud terwijl wij zelf ook public cloud diensten leveren. De beveiliging van een private cloud is vele malen eenvoudiger omdat er veel minder aannames van uw kant gedaan hoeven te worden en past dus bij het "privacy by design" principe. Het is gewoonlijk ook voordeliger dan public cloud. Oftewel win/win.

Wat wij voor u uit handen kunnen nemen:

 • Netwerkbeveiliging
 • Infrastructuur beveiliging
 • Storage & back-up
 • Data encryptie
 • Fysieke beveiliging van het datacenter

En nu?

Neem gerust contact op als u twijfelt of de diensten die u nu afneemt aansluiten bij uw eisen om data te beveiligen. Belangrijk is dat wij niet kunnen bepalen of uw data veilig genoeg staat. Dat hangt namelijk af van het type data en de bereidheid voor het afnemen van oplossingen om data te beveiligen. Daar moet een goede belans in gevonden worden. En zo is de wet bedoelt: Binnen redelijke grenzen data beveiligen.