Magento is een veelgebruikt product om webshops te maken. Door de vele mogelijkheden van Magento kan de webshop nog wel eens iets vertragen. Het gebruiken van het Tuxis CDN Platform versnelt de webshop aanzienlijk, doordat een aantal optimalisaties gebruikt worden.

Configuratie

Het configureren van het Tuxis CDN Platform in Magento is vrij eenvoudig. Er is geen installatie van een plugin nodig, de standaard installatie van Magento heeft de benodigde functionaliteit.

Log in als administrator van de shop en ga naar SystemConfiguration. U krijgt daar een heleboel opties, we hebben het sub-menu Web nodig.
In het blok Unsecure en Secure zitten de opties die u aan moet passen. Secure hebt u alleen nodig als u Webhosting met SSL afneemt, maar als webshop is het zeer onverstandig om geen SSL te gebruiken.

U dient de volgende opties aan te passen:
  • Base Skin URL
  • Base Media URL
  • Base JavaScript URL
Standaard staat er in die opties:
  • {{unsecure_base_url}}skin/
  • {{unsecure_base_url}}media/
  • {{unsecure_base_url}}js/
U dient {{unsecure_base_url}} te vervangen door http://<code>.cdn.tuxis.nl. Als u Magento niet in / beschikbaar hebt, maar bijvoorbeeld /shop wordt de URL voor skin dus:
http://<code>.cdn.tuxis.nl/shop/skin/

Er wordt door Magento gewaarschuwd dat het aanpassen van de js URL problemen kan veroorzaken doordat sommige Javascripts niet draaien als er sprake is van cross domain scripts. Als u deze problemen tegenkomt, pas dan de URL voor js/ weer aan naar de originele waarde.

Voor SSL kunt u in principe dezelfde instellingen gebruiken, maar gebruik dan https in plaats van http

Cache

Het kan nodig zijn om de Magento cache te legen, via SystemCache management. Doe dit als de URL’s in uw shop niet direct aangepast worden.

Profit!

Uw site maakt nu direct van een CDN die snel uit memory de content kan serveren, JavaScript en CSS minimaliseert en zorgt dat een browser niet te vaak om de content vraagt. Drie optimalisaties in één dus!
Bestel CDN voor uw website