Tuxis blogt over de sleepwet

In de afgelopen weken hebt u ons wellicht gehoord over de ‘sleepwet’, of zoals hij eigenlijk heet de “Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten“. Wij hebben onze klanten gevraagd de aanvraag voor het referendum te steunen via https://teken.sleepwet.nl/ (tekenen mag nog steeds!). En gelukkig is de grens van 300.000 handtekeningen gehaald. Zoals het er nu naar uitziet zullen we in maart 2018 allemaal een mening kunnen geven in dat referendum.

Helaas is misinformatie van beide kanten er tot nu toe de reden voor geweest dat referenda eigenlijk niet gingen over hetgene waar het over zou moeten gaan. En wij hopen ons steentje bij te dragen bij het tot stand komen van een weloverwogen besluit over welk antwoord je bij het referendum gaat geven. Het enige dat wij daarvoor kunnen doen, is het verspreiden van onze mening, en de onderbouwing daarvan. Want, als Nederland in maart voor deze wet stemt, hebben we een nog groter probleem.

In de komende weken zullen wij hier op onze blog beschrijven wat onze overwegingen zijn om tegen deze wet te zijn. Maar, voordat we dat gaan doen willen we in elk geval al graag het volgende gezegd hebben:

Wij zijn niet tegen een werkende inlichtingendienst. Wij begrijpen dat een inlichtingendienst vergaande, privacyschendende bevoegdheden moet hebben.

Deze wet echter, gaat daar naar onze mening te ver in. We zijn hard bezig om de wet verder uit te pluizen, zodat we een aantal goede verhalen voor u hebben.