Groot nieuws: Tuxis en HTTPS fuseren tot Tuxis Internet Engineering VOF

Vanaf 1 oktober 2014 zullen HTTPS en Tuxis Internet Engineering gaan fuseren tot Tuxis Internet Engineering V.O.F.. HTTPS maakt al een aantal jaren gebruik van de infrastructuur van Tuxis, wat tot op heden heeft geresulteerd in een probleemloze dienstverlening en service. Technische flexibiliteit kon echter nog verbetering gebruiken.

Tuxis heeft in de afgelopen jaren een stabiel platform en netwerk opgebouwd in het datacenter BIT-2 in Ede om zijn diensten aan te bieden.
Hoewel HTTPS en Tuxis overlapping op technisch niveau hebben, hebben de bedrijven wel verschillende doelgroepen. Waar Tuxis vooral levert aan klanten die zelf ICT-gerelateerde kennis kennis in huis hebben, richt HTTPS zich vooral op de zakelijke eindgebruiker en bedrijven wiens kernactiviteit niet bij de ICT ligt.
Dit kan suboptimale situaties opleveren: HTTPS wordt benaderd door ICT-bedrijven die in hetzelfde marktsegment als HTTPS actief zijn, en Tuxis door klanten zonder ICT-specialisatie. Zowel Tuxis als HTTPS willen en kunnen deze klanten wel bedienen maar de fijnafstemming qua techniek en mens-tot-menscommunicatie kan verbetering gebruiken. Dit resulteert in gemiste kansen voor zowel HTTPS/Tuxis als de klant.
Tijdens een hernieuwde kennismaking werd al snel duidelijk dat beide bedrijven de doelmarkt in haar volle breedte beter samen kunnen bedienen. Dit komt de continuïteit, flexibiliteit, beschikbaarheid en schaalbaarheid van de dienstverlening ten goede.

Wat gebeurt er nu?

Vanaf 1 oktober 2014 zullen HTTPS en Tuxis als één bedrijf verder gaan. De bedrijfsnaam wordt dan Tuxis Internet Engineering V.O.F. waarbij HTTPS als handelsnaam actief zal blijven om het onderscheid in de aangeboden diensten te kunnen markeren.
Voor een aantal diensten van HTTPS zal meer flexibiliteit geïmplementeerd worden. Zo zal de aandacht daar komen te liggen op kosten op basis van daadwerkelijk gebruik en het combineren van diensten, wat de kosten voor u vooral zal drukken. Aan de diensten van Tuxis wijzigt vooralsnog niets.
Facturatie zal vanaf 1 oktober gedaan worden uit naam van de nieuwe V.O.F.. Ook is het vanaf dan mogelijk voor HTTPS klanten om via automatische incasso en iDeal te betalen. Ons adres vind u op https://www.tuxis.nl/contact/

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit nieuws, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!