Een Sensible Use Policy?

Ja, een Sensible Use Policy. Want, met het oog op de AVG is het verstandig om goed na te denken over hoe je Sensible om gaat met de opslag van je data. Als gebruiker (onze klant), maar ook als leverancier (wij).

Onze Sensible Use Policy beschrijft per product dat wij leveren, waarbij data verwerkt wordt, wat wij verstandig gebruik achten.

Zo vinden we het niet verstandig om al te gevoelige data op te slaan in een website op shared hosting. En zelfs bij filesonline.eu zijn we daar voorzichtig mee, doe dat alleen als je client-side encryptie doet, tenminste dat vinden wij.

Algemene voorwaarden

Wij vinden verstandig gebruik van onze producten zo verstandig, dat we de Sensible Use Policy zelfs hebben opgenomen in onze nieuwe Algemene Voorwaarden. Ook in onze nieuwe Algemene Voorwaarden; de Verwerkersovereenkomst. Deze omschrijft wat wij verwerken, en welke rechten en plichten wij en onze klanten hebben.

Die verwerkersovereenkomst vinden we belangrijk. Zelfs zo belangrijk, dat we van onze klanten vragen om een ondertekende versie van het addendum naar ons op te sturen. Zo weten we welke gegevens we verwerken van onze klanten, en in welke categorie de betrokkenen vallen.

Wat doen jullie moelijk zeg!

Dat horen we de laatste maanden een stuk minder! Door de AVG zijn veel meer mensen gaan begrijpen en waarderen dat we privacy zo belangrijk vinden, en dat we soms een beetje stug doen. Doordat we altijd al een beetje moeilijk doen (dankzij Privacy-by-Design), is het implementeren van de AVG voor ons ook niet zo’n probleem. Natuurlijk, er zit een boel (soms onzinnig lijkende) administratie aan vast. Maar een hoop is te automatiseren, waardoor de last draaglijk blijft.