Aankondiging onderhoud

Op dinsdag 25 maart aanstaande tussen 0.00 en 2.00 uur zal Tuxis onderhoud uitvoeren aan de volgende diensten:

 • De verbinding tussen BIT-1 en BIT-2 zal gedurende enkele minuten onderbroken worden. Er zal een optic vervangen worden. Er wordt geen downtime aan diensten verwacht
 • Alle Kerioindecloud.nl-machines zullen worden geupgrade naar de laatste versie. Hiermee zal ook de nieuwste versie van Kerio Connect geinstalleerd worden: 8.2.3

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van deze aankondiging kunt u contact met Tuxis opnemen via support@tuxis.nl of via 0318 200208.

Aankondiging onderhoud: Uitbreiding naar BIT-1

Op woensdag 12 maart tussen 0.00 en 6.00 uur zal Tuxis het onderhoud gaan uitvoeren dat nodig is om de uitbreiding op BIT-1 in gebruik te gaan nemen.

 • Een aantal machines moeten worden omgezet naar een andere power distribution unit. Machines van Tuxis die gedurende een minuut uit moeten zijn:
  • rtr1.core.tuxis.net
  • backup.tuxis.net

  Mogelijk ondervindt u een klein hikje in het netwerkverkeer op het moment dat rtr1.core.tuxis.net omgeprikt wordt

 • rtr2.core.tuxis.net gaat verhuisd worden naar BIT-1. Deze machine zal gedurende ongeveer twee uur uit staan. Tijdens deze periode neemt rtr1.core.tuxis.net de taken over
 • In de switching-infrastructuur tussen BIT-1 en BIT-2 zal GVRP ingeschakeld worden. Hierbij wordt geen downtime verwacht
 • Op de vlans voor NFS ten behoeve van VM’s zullen jumboframes in gebruik genomen worden. Mogelijk dat er op uw virtuele server gedurende enkele seconden slecht of geen disk IO mogelijk is

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van deze aankondiging kunt u contact met Tuxis opnemen via support@tuxis.nl of via 0318 200208.

Aankondiging onderhoud http.tuxis.nl-shellserver en backup.tuxis.nl

Op woensdag 5 februari tussen 0.00 en 3.00 zal Tuxis onderhoud uitvoeren aan http.tuxis.nl, het webhosting-platform. De machines in dat platform zullen geupgraded worden naar de laatste versie van de bschikbare software. Daarnaast zal de machine waarop u met FTP en SSH in kunt loggen gemigreerd worden naar het nieuwe Proxmox-platform. Voor de websites die op het platform draaien wordt geen downtime verwacht, dankzij de redundante loadbalanced opzet.

Op woensdag 5 februari tussen 13.00 en 18.00 zal Tuxis vervolgens onderhoud uitvoeren aan backup.tuxis.nl. Deze machine is op dit moment nog een virtuele machine en zal worden omgezet naar een fysieke server. Na de herinstallatie zal de machine ook voorzien worden van extra opslag. In tegenstelling tot de normale gang van zaken wordt dit onderhoud overdag uitgevoerd, in verband met het feit dat de back-upserver vooral ’s nachts zijn werk doet.

Als u nog vragen hebt naar aanleiding van deze aankondiging kunt u contact met Tuxis opnemen via support@tuxis.nl of via 0318 200208.

Aankondiging onderhoud storage: 6 januari 2013

Op maandag 6 januari tussen 0.00 en 2.00 uur zal Tuxis onderhoud uitvoeren aan de centrale storage voor VPS’en. Er zullen extra disken aan de setup toegevoegd worden, wat zowel de performance als de beschikbare hoeveelheid storage ten goede zal komen.

Aangezien de setup op basis van ZFS zo is opgezet dat er live disken toegevoegd kunnen worden, wordt er geen downtime verwacht.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van die onderhoud, dan kunt u contact met ons opnemen via support@tuxis.nl of 0318 200208.

Aankondiging spoedonderhoud kvm05, 21 december 2013

Naar aanleiding van de storing aan kvm05 eerder deze week, zal er op 21 december tussen 0.00 en 2.00 uur onderhoud uitgevoerd worden aan deze machine. Na de storing is er direct vervangende hardware aangevraagd, dit zal vandaag afgeleverd worden. Vannacht zal het moederbord, de processor en het geheugen vervangen worden.

Er wordt geen impact aan de dienstverlening verwacht. Alle niet redundante- en klanten vps’en zullen voor het onderhoud gemigreerd worden naar een andere machine.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van die onderhoud, dan kunt u contact met ons opnemen via support@tuxis.nl of 0318 200208

Storing kvm05, 17 december 2013

Vanavond, om ongeveer 20.00 uur is kvm05 (een van de machines die de hosting van VPS’en verzorgt) uitgevallen. Hierdoor zijn een aantal virtuele machines uit geweest. Om ongeveer 20.15 uur waren alle niet-redundante VPS’en weer online.

Excuses voor de eventuele overlast die deze storing veroorzaakt heeft.

Aankondiging onderhoud storage: 16 december 2013

Op maandag 16 december 2013, tussen 0.00 en 0.30 uur zal Tuxis kort onderhoud uitvoeren aan de centrale storage. De machine die deze functionaliteit verzorgt zal van meer geheugen voorzien worden. De storage zal daardoor gedurende ongeveer 15 minuten niet beschikbaar zijn. VPS’en die gebruik maken van deze storage zullen hierdoor tijdelijk niet beschikbaar zijn. Na het onderhoud zullen alle VPS’en nagekeken worden om er zeker van te zijn dat zij weer naar behoren functioneren.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van die onderhoud, dan kunt u contact met ons opnemen via support@tuxis.nl of 0318 200208.