Zweef met de muis over een bestand of map en kies hoe u wilt delen, met wie en tot wanneer. Zelf publiekelijk delen en bestanden ontvangen is mogelijk.

U kunt bestanden delen met gebruikers binnen uw Bestandonline maar ook met anderen middels een link en optioneel een wachtwoord. Daarbij kan er ook nog een verloopdatum ingesteld worden.
Dat is handig wanneer u grote bestanden aan moet leveren. In plaats van deze te mailen of te uploaden naar een onveilige publiekelijke dienst, klikt u met rechts op het bestand, dan krijgt u een link. U kiest of u een wachtwoord wil en een verloopdatum en mailt de link. De ontvanger klikt op de link en kan het bestand downloaden.

We use ownCloud software for BestandOnline.